Beschrijving

Wanneer u als ambulante handelaar op een markt een standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verlenen of weigeren. Bij vergunningverlening is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Wanneer u als ambulante handelaar een plaats wilt gaan innemen op een markt die wordt genoemd in de Marktverordening, moet u op grond van de marktverordening op de gegadigdenlijst (wachtlijst) ingeschreven staan. Indien u uw plaats op de wachtlijst gehandhaafd wilt houden, moet u dit ieder jaar vóór 1 januari aangeven. Het is ter beoordeling aan de marktmeester of aan u een dagvergunning kan worden uitgegeven.

Er is zowel een weekmarkt in Dalfsen als Nieuwleusen:

  • Dalfsen elke donderdagmorgen van 08.30 – 12.30 uur op het Kerkplein.
  • Nieuwleusen elke zaterdagmorgen van 08.00 – 12.00 uur op de locatie Grote Markt in Nieuwleusen.

Benodigdheden

In uw aanvraag moet u vermelden:

  • Aard van handel (branche) met benodigde ruimte.
  • Welke locatie.
  • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Kopie van geldig legitimatiebewijs.
  • Geldige kaart van het Centraal Registratie Kantoor (een C.R.K.-kaart).
  • Bewijs van verzekering (bedrijfsaansprakelijkheid).
  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (ook mobiel) van de aanvrager.

U kunt ook via email een vergunning aanvragen. Het mailadres is: gemeente@dalfsen.nl

 

Kosten

Een vergunning kost € 85,10.

 

Precariobelasting per strekkende vier meter:

Standplaatsgeld per dag € 0,95

Standplaatsgeld per week € 4,50

Standplaatsgeld per half jaar € 77,40

Standplaatsgeld per jaar € 115,05

Het tarief voor elektriciteit per standplaats:

per dag € 0,50

per week € 2,25

per half jaar € 55,40

per jaar € 110,65

 

Doorlooptijd

Binnen veertien dagen krijgt u antwoord op uw inschrijving, waarbij wordt vermeld hoe u wordt ingeschreven op de wachtlijst (branche en volgnummer).

Het verkrijgen van een standplaats is afhankelijk van vrijgekomen ruimte binnen de betreffende branche. 

Markt of standplaatsvergunning aanvragen Formulier digitaal